Ansîklopediya înternetê Wikipedia, beriya du salan li Tirkiyeyê hatibû qedexekirin. Rayedarên Wikipediayê li hemberî vê biryara Tirkiyeyê serî li DMME’yê dan.  Ansîklopediya înternetê Wikipedia, beriya du salan li Tirkiyeyê hatibû qedexekirin. Rayedarên Wikipediayê li hemberî vê biryara Tirkiyeyê serî li DMME’yê dan.